Postit!

A MEKDSZ mi vagyunk.

Magas lovon és Isten tenyerén

Volt egyszer egy Corvinusos + Elte Bölcsészes + Sotés BK-Fúzió! A mostani fúzió házigazdája a SOTE bibliaköre volt, a NET-ben találkoztunk. A találkozó kezdő foglalkozásai játékos feladatokra fókuszáltak, ahol megismerhettük kicsit egymást. Voltak : körjátékok, rímes-cowboyos páros-szavas leszámolások hozták elő az emberekből a jókedvet, humort, és a nyitottságot a másik iránt. Egy kis „kitérő”…: A […]

0

Interjú: Emberhalász-gyakorlatok a Közel-Keleten

Rendhagyó módon ez egy anonim interjú, ugyanis alanya egy valamelyest titkos közel-keleti misszión vett részt. Az interjúból kiderül, miért van szükség a titkolózásra, ahogy rengeteg érdekes részlet is a külmissziós tapasztalataival kapcsolatban! Pár szóban össze tudnád foglalni, hogy honnan jött ez az elhívás? Mit mondhatsz el róla? Olvastam egy cikket, ami arról szólt, hogy szükség […]

0

Felsejlő egység

Meg kell, hogy mondjam, remekbe szabott diákkörünk volt ma. A keresztyének/keresztények közötti egységről beszélgettünk (még ezen se tudunk kiegyezni, tök durva, nem?), ennek a megvalósulásáról, hiányáról, értékéről, zsinórmértékségéről („hogy minnyájan egyek legyenek”, ugyebár…), a magunk gyarlóságáról, az életről, meg még erről-arról. Az én szívem meg fogta magát, és jól összefacsarodott. Mert hát a mi egységünk […]

0

A szombathelyi diákkör megalakulása – interjú Habos Detti diákkörvezetővel

Hogyan írnád le a szombathelyi diákkört? Ha az elmúlt félévünket nézem, akkor azt tudom mondani, hogy egy nagyon értékes csapat jött össze, akik egészségesen kritikusak, és mindenki a saját személyiségével teszi színessé a diákkört. A félév utolsó diákköri alkalma. Adventi forraltborozás a Fő téren És hogyan alakult meg a diákkör? 2021 őszén, mikor elkezdtem Szombathelyen […]

0

MEKDSZ-történelem #10. Az újrakezdés évei: 1970-es évek

Az MEKDSZ újraalakulásának előzményei, I. rész (1970-es évek): A MEKDSZ 1989-ben történt hivatalos megalakulásáig hosszú út vezetett. Már az 1970-es években elkezdődött az új MEKDSZ története, bár akkor még a fiatal egyetemisták, amikor összegyűltek imádkozni, Bibliát tanulmányozni, nem is gondolták, hogy néhány év múlva belőlük fog megalakulni a mostani MEKDSZ. Nem a MEKDSZ megalakításának a […]

0

MEKDSZ-történelem #9. A MEKDSZ történetét érintő jelentős évszámok és események (1895–1949)

Íme, összefoglalva az eseményeket 1895 és 1949 között, azaz a MEKDSZ feloszlatásáig. A történetünket azonban majd folytatjuk, hiszen az 1970-es években újra mozgolódás támadt. 1895 augusztusa Megalakítják a Keresztyén Diákok Világszövetségét 1895 októbere John Mott pozitívan nyilatkozik a magyarországi lehetőségekről 1900 A világszövetség Londonban szervez konferenciát. Erre már Magyarországról is mennek küldöttek 1904 tavasza Oldham […]

1

MEKDSZ-történelem #8. (1945–1949):

8.) A II. világháború után, a MEKDSZ feloszlatása (1945–1949): Rajk László belügyminiszter 1946 nyarán sok száz egyesületet megszüntetett, azonban a MEKDSZ-t meghagyta, mivel a harmincas évek első felében ő maga is járt Karácsony Sándor szemináriumaira a Diákszövetségbe. A MEKDSZ csak Rajk László letartóztatása után került nehéz helyzetbe. 1947-ben a Világszövetség számos tagja járt Magyarországon, tárgyaltak […]

0

MEKDSZ-történelem #7. (1941–1945)

7.) A II. világháború szelében, II. rész (1941–1945): A Diákszövetség aktivitása nem csökkent a következő évek során sem. 1941 márciusában a MEKDSZ, KIE és az SDG közös szexuálpedagógiai konferenciát szervezett Debrecenben, 1500 főnyi hallgatóságnak. 1942-ben Karácsony Sándor volt az elnök, a titkár pedig Victor János. A MEKDSZ konferenciáinak előadói voltak: Bereczky András, Révész Imre és […]

0

MEKDSZ-történelem #6. (1939–1940)

6.) A II. világháború szelében I. rész (1939–1940):A háború vészes közeledtekor a következő körlevelet küldte ki a Világszövetség a különböző diákszervezeteknek: „Minél jobban közeledik a világháború veszélye, annál fontosabbnak tartjuk, hogy biztosítsuk önöket arról a mély együttérzésről, amelyet a Világszövetség tagjai az egész világon éreznek az önök mozgalma iránt. Ha bár ne adja Isten, háború […]

0

MEKDSZ-történelem #5 (1920-as évek vége és a 30-as évek)

5.) Változó eszmék között megmaradni Krisztusban (1920-as évek vége, 30-as évek): 1929 februárjában új programot indítványoztak a MEKDSZ-ben, ami az 1920-as balatonendrédi közgyűlés témáit folytatta az evangelizálás elsőbbségéről a társadalmi és politikai elköteleződéssel szemben. Hogy tisztázzák a misszió fogalmát, Kiáltványt adtak ki. A Kiáltvány fő irányvonala az evangelizáció kiterjedésének fontossága. Ehhez két egymásból fakadó akadályt […]

0

Apja fia, avagy a generációkon átívelő MEKDSZ

A 2023. évi MEKDSZ-hónap keretén belül meginterjúvoltuk Bejó Lászlót és fiát, Bejó Mátyást. Mindketten Kr. u. voltak diákkörösek, de egyikük (Laci) közelebb áll Krisztus urunk földi ittlétének idejéhez. Következzék tehát egy apa-fia páros. Hogyan kerültél MEKDSZ-közelbe? Kitől vagy hogyan hallottál róla? BL: Az egyetemen, elsőévesként megismerkedtem egy keresztény lánnyal, ő keresett valamilyen közösséget (én akkor […]

0

MEKDSZ-történelem #4. (1920-as évek)

4.) Diákok Háza és a tahi tábor (1920-as évek): Igen fontos szerepet játszottak egyes épületek, telkek a MEKDSZ életében, ahol a diákság alkalmakat szervezhetett, illetve lakhatott is. Ezekből különösen hangsúlyosak: a Diákok Háza és a tahi tábor. A lakáshiány igen nagy volt a háború után, így John Mott az Amerikai Keresztyén Diákmozgalom (YMCA) közreműködésével 1921-ben […]

0

MEKDSZ-történelem #3. (1917–1924)

3.) Az I. világháború vége; bekapcsolódás a nemzetközi életbe (1917-1924): A háború után a Diákszövetség Budapesten a IV. kerületi Váczi utca 20. szám alatt bérelt egy kis, második emeleti lakást. Ez volt akkor a központ. A trianoni békeszerződés új kérdéseket vetett fel a magyar keresztyén missziói egyesületekben. A forrásokban azt találjuk, hogy a veszteségüktől eltekintve […]

0

MEKDSZ-történelem #2. (1911–1920)

2.) Betekintés a korai évekbe, az I. világháború alatt (1911-1920): A fenti időszak első jelesebb nemzetközi konferenciája, amit érdemes kiemelnünk 1911. április 24–28. között Konstantinápolyban került megrendezésre. Ennek nyitó alkalmán mondta el John Mott az alábbiakat: „Egyik nagyhatalom követe egyszer Párizsban azt mondta nekem, hogy »véleményem szerint mozgalmunk jobban munkálja a népek egymáshoz való közeledését, […]

0

MEKDSZ-történelem #1. (1895-1909)

Új cikksorozatot indítunk, melyben a MEKDSZ történetét mutatjuk be a kezdetektől 1989-ig egészen bizonyosan, de remélhetőleg egy kicsit tovább is. Bár ez a blogon megszokott írásokhoz képest szárazabb, tényszerűbb lesz, és talán elsősorban a történelem és múlt iránt fogékony emberek számára lehet izgalmas, de azért reméljük, mások is szívesen olvassák. 1.) A kezdetek kezdete (1895–1909): […]

0

A MEKDSZ alapértéke 3#. Közösség

„Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”; ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.” (1Pt 2,4k) Az ember közösségi lény. Ezt mindannyian tudjuk és tapasztaljuk. Nem véletlen számít a kínzás […]

1

A MEKDSZ alapértéke #2. Ima

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (1Thessz 5,16kk) „Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért…” (Ef 6,18) Imádság által elevenedik meg az Ige. Imádság által kerülünk közel Istenhez. Imádság által válunk erős közösséggé. Így […]

0

A MEKDSZ alapértékei #1. Szentírás

Minden szervezetnek vannak alapértékei, amely mentén csoportosulnak az emberek, s amely áthatja működését. A MEKDSZ számára a Szentírás, ima és közösség ez a három alapérték, melyet most egy háromrészes cikksorozaton belül vizsgálunk meg. Talán sokunk számára alapvető diákkörös élmény a közös igeolvasás, pontosabban az induktív Bibliatanulmányozás, melynek során mindenki magában elolvassa a kijelölt igeszakaszt, majd […]

0

Isten, az evolúció és a vizsgák, avagy így ne szorongd végig a vizsgaidőszakot

Mindannyiunknak van egy haverja vagy barátnője, aki minden egyes vizsgaidőszakon úgy suhan át, mint a kapitalizmus szelleme az adventi vásárok forraltboros forgatagán. És ami még rosszabb, mintha élvezné is. A legtöbben viszont nem ebbe a kategóriába tartozunk, hanem küzdünk, mint malac a jégen. Meredten nézünk magunk elé, vagy kapunk egy jó kis sírógörcsöt vagy dührohamot, […]

0

Az alázat másik arca

Az alázat, ha lehet ilyet mondani, az egyik legproblematikusabb erény. Könnyen keverünk bele egészségtelen viszonyulási módokat magunk és Isten felé, és számos fontos aspektusáról megfeledkezünk. Milyen csapdákat hordozhat magában, ha félreértjük, és miről feledkezünk el vele kapcsolatban? Mit jelent az alázat? Az alázat az az erény, amely az embert a megfelelő léptéken helyezi el Isten […]

0
Oldalak:1234567...14