Postit!

A MEKDSZ mi vagyunk.

MEKDSZ-történelem #9. A MEKDSZ történetét érintő jelentős évszámok és események (1895–1949)

Íme, összefoglalva az eseményeket 1895 és 1949 között, azaz a MEKDSZ feloszlatásáig. A történetünket azonban majd folytatjuk, hiszen az 1970-es években újra mozgolódás támadt. 1895 augusztusa Megalakítják a Keresztyén Diákok Világszövetségét 1895 októbere John Mott pozitívan nyilatkozik a magyarországi lehetőségekről 1900 A világszövetség Londonban szervez konferenciát. Erre már Magyarországról is mennek küldöttek 1904 tavasza Oldham […]

0

MEKDSZ-történelem #8. (1945–1949):

8.) A II. világháború után, a MEKDSZ feloszlatása (1945–1949): Rajk László belügyminiszter 1946 nyarán sok száz egyesületet megszüntetett, azonban a MEKDSZ-t meghagyta, mivel a harmincas évek első felében ő maga is járt Karácsony Sándor szemináriumaira a Diákszövetségbe. A MEKDSZ csak Rajk László letartóztatása után került nehéz helyzetbe. 1947-ben a Világszövetség számos tagja járt Magyarországon, tárgyaltak […]

0

MEKDSZ-történelem #7. (1941–1945)

7.) A II. világháború szelében, II. rész (1941–1945): A Diákszövetség aktivitása nem csökkent a következő évek során sem. 1941 márciusában a MEKDSZ, KIE és az SDG közös szexuálpedagógiai konferenciát szervezett Debrecenben, 1500 főnyi hallgatóságnak. 1942-ben Karácsony Sándor volt az elnök, a titkár pedig Victor János. A MEKDSZ konferenciáinak előadói voltak: Bereczky András, Révész Imre és […]

0

MEKDSZ-történelem #6. (1939–1940)

6.) A II. világháború szelében I. rész (1939–1940):A háború vészes közeledtekor a következő körlevelet küldte ki a Világszövetség a különböző diákszervezeteknek: „Minél jobban közeledik a világháború veszélye, annál fontosabbnak tartjuk, hogy biztosítsuk önöket arról a mély együttérzésről, amelyet a Világszövetség tagjai az egész világon éreznek az önök mozgalma iránt. Ha bár ne adja Isten, háború […]

0

MEKDSZ-történelem #5 (1920-as évek vége és a 30-as évek)

5.) Változó eszmék között megmaradni Krisztusban (1920-as évek vége, 30-as évek): 1929 februárjában új programot indítványoztak a MEKDSZ-ben, ami az 1920-as balatonendrédi közgyűlés témáit folytatta az evangelizálás elsőbbségéről a társadalmi és politikai elköteleződéssel szemben. Hogy tisztázzák a misszió fogalmát, Kiáltványt adtak ki. A Kiáltvány fő irányvonala az evangelizáció kiterjedésének fontossága. Ehhez két egymásból fakadó akadályt […]

0

Apja fia, avagy a generációkon átívelő MEKDSZ

A 2023. évi MEKDSZ-hónap keretén belül meginterjúvoltuk Bejó Lászlót és fiát, Bejó Mátyást. Mindketten Kr. u. voltak diákkörösek, de egyikük (Laci) közelebb áll Krisztus urunk földi ittlétének idejéhez. Következzék tehát egy apa-fia páros. Hogyan kerültél MEKDSZ-közelbe? Kitől vagy hogyan hallottál róla? BL: Az egyetemen, elsőévesként megismerkedtem egy keresztény lánnyal, ő keresett valamilyen közösséget (én akkor […]

0

MEKDSZ-történelem #4. (1920-as évek)

4.) Diákok Háza és a tahi tábor (1920-as évek): Igen fontos szerepet játszottak egyes épületek, telkek a MEKDSZ életében, ahol a diákság alkalmakat szervezhetett, illetve lakhatott is. Ezekből különösen hangsúlyosak: a Diákok Háza és a tahi tábor. A lakáshiány igen nagy volt a háború után, így John Mott az Amerikai Keresztyén Diákmozgalom (YMCA) közreműködésével 1921-ben […]

0

MEKDSZ-történelem #3. (1917–1924)

3.) Az I. világháború vége; bekapcsolódás a nemzetközi életbe (1917-1924): A háború után a Diákszövetség Budapesten a IV. kerületi Váczi utca 20. szám alatt bérelt egy kis, második emeleti lakást. Ez volt akkor a központ. A trianoni békeszerződés új kérdéseket vetett fel a magyar keresztyén missziói egyesületekben. A forrásokban azt találjuk, hogy a veszteségüktől eltekintve […]

0

MEKDSZ-történelem #2. (1911–1920)

2.) Betekintés a korai évekbe, az I. világháború alatt (1911-1920): A fenti időszak első jelesebb nemzetközi konferenciája, amit érdemes kiemelnünk 1911. április 24–28. között Konstantinápolyban került megrendezésre. Ennek nyitó alkalmán mondta el John Mott az alábbiakat: „Egyik nagyhatalom követe egyszer Párizsban azt mondta nekem, hogy »véleményem szerint mozgalmunk jobban munkálja a népek egymáshoz való közeledését, […]

0

MEKDSZ-történelem #1. (1895-1909)

Új cikksorozatot indítunk, melyben a MEKDSZ történetét mutatjuk be a kezdetektől 1989-ig egészen bizonyosan, de remélhetőleg egy kicsit tovább is. Bár ez a blogon megszokott írásokhoz képest szárazabb, tényszerűbb lesz, és talán elsősorban a történelem és múlt iránt fogékony emberek számára lehet izgalmas, de azért reméljük, mások is szívesen olvassák. 1.) A kezdetek kezdete (1895–1909): […]

0

A MEKDSZ alapértéke 3#. Közösség

„Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”; ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.” (1Pt 2,4k) Az ember közösségi lény. Ezt mindannyian tudjuk és tapasztaljuk. Nem véletlen számít a kínzás […]

0

A MEKDSZ alapértéke #2. Ima

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (1Thessz 5,16kk) „Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért…” (Ef 6,18) Imádság által elevenedik meg az Ige. Imádság által kerülünk közel Istenhez. Imádság által válunk erős közösséggé. Így […]

0

A MEKDSZ alapértékei #1. Szentírás

Minden szervezetnek vannak alapértékei, amely mentén csoportosulnak az emberek, s amely áthatja működését. A MEKDSZ számára a Szentírás, ima és közösség ez a három alapérték, melyet most egy háromrészes cikksorozaton belül vizsgálunk meg. Talán sokunk számára alapvető diákkörös élmény a közös igeolvasás, pontosabban az induktív Bibliatanulmányozás, melynek során mindenki magában elolvassa a kijelölt igeszakaszt, majd […]

0

Isten, az evolúció és a vizsgák, avagy így ne szorongd végig a vizsgaidőszakot

Mindannyiunknak van egy haverja vagy barátnője, aki minden egyes vizsgaidőszakon úgy suhan át, mint a kapitalizmus szelleme az adventi vásárok forraltboros forgatagán. És ami még rosszabb, mintha élvezné is. A legtöbben viszont nem ebbe a kategóriába tartozunk, hanem küzdünk, mint malac a jégen. Meredten nézünk magunk elé, vagy kapunk egy jó kis sírógörcsöt vagy dührohamot, […]

0

Az alázat másik arca

Az alázat, ha lehet ilyet mondani, az egyik legproblematikusabb erény. Könnyen keverünk bele egészségtelen viszonyulási módokat magunk és Isten felé, és számos fontos aspektusáról megfeledkezünk. Milyen csapdákat hordozhat magában, ha félreértjük, és miről feledkezünk el vele kapcsolatban? Mit jelent az alázat? Az alázat az az erény, amely az embert a megfelelő léptéken helyezi el Isten […]

0

What was the Summer Camp like? ( by Krisztián Blaskó)

When does a camp start? Some people think a camp starts when you register at the venue. This was not only untrue because we couldn’t register on the first day due to technical reasons but also because all camps start with leaving for camp. If I wanted to nitpick some more, I’d even say that […]

0

Rossz idők, szép napok: Blaskó Krisztián beszámolója a nyári táborról

Mikor is kezdődik egy tábor? Sokan azt hiszik, hogy a tábor akkor kezdődik, amikor a helyszínen regisztrálsz. Ez most nem csak azért nem volt igaz, mert technikai okok miatt az első nap nem volt lehetőség regisztrálni, hanem azért is, mert a tábor igazából az elindulással kezdődik. Sőt, ha nagyon kukacoskodni akarok, akkor a táborra már […]

0

Szorongás vagy örömhír: a nemzeti karakter hatása a magyarországi kereszténységre

A kereszténység egyik alapvető üzenete, hogy Isten szeret minket és törődik velünk, ezért jó élni. Ezzel szemben mi magyarok hagyományosan egy szorongó és frusztrált nemzet vagyunk. Egy szorongó, frusztrált ember pedig a világot fenyegetőnek, sötétnek és reménytelennek érzi. Látszik, hogy a két szemlélet között komoly ellentmondás feszül – mi lehet ennek az oka, és milyen […]

0

Sátorlakó Isten az EFOTT-on

Hatalmas öröm és hála van bennünk, mert idén is lehetőségünk volt ,,kimenni a világba”, részt venni az EFOTT fesztiválon és egy maroknyi MEKDSZ-es csapattal elvinni Istenünk Igéjét a fesztiválozók közé. Hálásak vagyunk Istennek az erőért, bölcsességért, és a támogatóknak, hogy imáikkal és anyagiakkal is mögöttünk álltak! A hét során 150-200 fiatallal beszélgettünk a civil térben, […]

0

Útvesztőkön át önmagamhoz

Minden úgy kezdődött, hogy Sára elhívott a beVezető hétvégére, viszont véletlenül nem azt a linket küldte el, amit akart, hanem az online önismereti alkalom regisztrációs felületét. Így került képbe számomra az eseménydús, Coviddal fűszerezett, távoktatásos szorgalmi időszakban az önismereti tréning – egyből rácsaptam a lehetőségre, amit egyáltalán nem bántam meg.  Az első alkalmon nem tudtam […]

0
Oldalak:1234567...14