Postit!

A MEKDSZ mi vagyunk.

A MEKDSZ alapértéke #2. Ima

0

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (1Thessz 5,16kk) „Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért…” (Ef 6,18)

Az imádkozó életmódra az egyik legnagyszerűbb példa maga Jézus. Forrás: Wikimedia Commons, Toby Hudson. A Szt. János Anglikán Templom (Ausztrália, Ashfield (Új-Dél-Wales)) egyik festett üvegablaka

Imádság által elevenedik meg az Ige. Imádság által kerülünk közel Istenhez. Imádság által válunk erős közösséggé. Így hatja át az ima a MEKDSZ három alapértékét (Szentírás, ima, közösség).

Az ima és az ige. Az ima és az ige összekapcsolódik, hiszen az egyrészt az Atyával való kapcsolatban válik élő beszéddé az ige, másrészt az imádságon keresztül válok érzékennyé az igére. Hasonló ez a régi rádiókészülékekhez, ahol tekergetni kellett, hogy megtaláljuk a megfelelő frekvenciát. Ima nélkül serceg az ige, azaz imádságon keresztül kerülhetünk egy hullámhosszra, egy frekvenciára Istennel és az igével.

Istenhez való közeledés. Aranyszájú Szent János a következőket mondja: „Legfőbb kincsünk az imádság, az Istennel való beszélgetés; hiszen ez találkozás és együttlét Istennel. Amiként testi szemünk fényessé lesz, mihelyt a fényt megpillantja, úgy ragyog és tündöklik az Isten felé forduló lélek is, szavakkal le nem írható isteni fényben. […] Az imádság a lélek világossága, Istennek igazi megismerése, közvetítő Isten és az emberek között. Az imádság által a magasba emelkedő lélek az egekbe hatol, és kimondhatatlan ölelésekkel karolja át az Urat.”

Ima és közösség. Emlékszünk arra, amikor Péter apostolt bebörtönözték, a gyülekezet pedig összegyűlt imádkozni érte? Emlékszünk arra, Pál mennyiszer emlegeti, hogy imádkozik embereként, és a hogy a gyülekezetek is imádkoznak érte? Az egymásért való ima, közbenjárás lelki közösséget hoz létre.

Imádság nélkül nincs keresztyén élet. Az ima, a lélek lélegzetvétele. És ha ezt a hasonlatot vesszük alapul, akkor elmondhatjuk, hogy sajnos, sok asztmás, fulladozó keresztyén van. Ahogy étel, úgy levegő nélkül sem lehet élni. Azaz a keresztyén ember sem ige, sem ima nélkül nem élhet (sokáig).

A MEKDSZ-ben mindig is fontos érték volt az imádság. Tartsuk meg ezt, hogy ezzel minél szorosabban öleljük Atyánkat és egymást!

Szerző: Gusztin Rudolf

Facebook kommentek

komment

So, what do you think ?