Postit!

A MEKDSZ mi vagyunk.

Korunk égető kérdései

0
White-smoke-heralds-a-successful-ballot-to-elect-a-Pope_medium

A fehér füst jelzi, hogy a konklávénak sikerült megválasztania az új pápát Vatikánban.

John Stott a 20. század egyik legnagyobb hatású keresztény gondolkodója és teológusa volt. Az evangéliumi világ egyik legtekintélyesebb vezetőjének számított, akiről a New York Times újságírója, David Brooks 2004-ben azt írta, hogy ha az evangéliumi keresztények pápát választanának, nagy valószínűséggel Stottra esne a választás.

És mégis mi köze John Stottnak a MEKDSZ-hez? Egyrészt egyetemista korában ő maga is járt keresztény diákkörbe, másrészt Korunk égető kérdései című könyvét a MEKDSZ által alapított Harmat adta ki, harmadrészt, a könyvben tárgyalt témák nagyon jól illeszkednek a MEKDSZ értékrendjéhez.

A MEKDSZ számára fontos, hogy a keresztény egyetemisták az élet minden területén képviselni tudják az evangéliumot és annak értékrendjét. A küldetésnyilatkozat szerint „[a] MEKDSZ célja az Evangélium eljuttatása a felsőoktatásban tanulókhoz, ami felekezetközi, öntevékeny diákkörökben, kreatívan és hitelesen, a kor kérdéseire, kihívásaira választ kereső módon [kiemelés a szerzőtől] kíván megvalósítani.” Nos, Stott könyve a kor kérdéseivel foglalkozik, és biblikus támpontot ad arra nézve, hogyan is viszonyuljunk a körülöttünk zajló világ történéseire. Stott olyan témákat tárgyal, mint a háború (és terrorizmus), környezetvédelem, szegénység és emberi jogok, munka, etnikai sokszínűség, házasság, válás, abortusz, eutanázia és a homoszexualitás – olyan témákat, amik körülvesznek minket, amikről nap mint nap olvashatunk az újságokban, interneten, vagy hallhatunk a híradóban. De vajon gondolkoztunk már arról, hogy hogyan foglaljunk állást ezekben a kérdésekben?

Ami körbevesz minket...

Ami körbevesz minket…

2013-ban, a MEKDSZ stratégiai prioritásainak bemutatásakor az akkori főtitkár, Járay Marci azt mondta, hogy „foglalkozzunk azzal, ami körbevesz minket, gondolkozzunk el azon, mi az a társadalmi kontextus, amiben vagyunk”. Krisztusnak az a tanítványa, akit nem érdekel a világ, amiben él, és nem szeretné az evangélium világosságát kivinni oda, nem értette meg a testet öltés üzenetét. Tehát igen, „foglalkozzunk azzal, ami körbevesz minket”, foglalkozzunk korunk aktuális kérdéseivel, és keresztényként tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy a társadalmi párbeszédekben részt vegyünk és ezáltal formáljuk a világot Krisztus hasonlatosságára!

john-stott-korunk-egeto-kerdesei-300x416Ha már stratégiai prioritások, hadd idézzek belőlük egy idevonatkozó pontot, ami kapcsán Marci az előbb idézett mondatot mondta: „Jelenlét az egyetemeken – határozottan és konstruktívan; alaposan kidolgozott, biblikus világnézettel; bemutatva a hit, az élet és a különféle diszciplínák egységét.”

Egy svájci teológus azt tanácsolta, hogy a Biblia mellett mindig legyen nálunk az újságpapír is, hogy tisztában legyünk azzal, mi történik a világban. Jézus kiküld minket, hogy só és világosság legyünk, hogy áthassuk az ő jelenlétével a világot, hogy képviseljük Isten országának értékrendjét. De amikor már a missziós (akna)mezőn vagyunk, tudjuk, miként gondolkodjunk a minket körülvevő témákról? Ha nem, érdemes elolvasni a Korunk égető kérdései című könyvet.

Gusztin Rudolf


MEKDSZ-alapértékek? Stratégiai prioritások? ??? … ??? … ??? Rövidesen új rovatot indítunk abból a célból, hogy ezek ne maradjanak számotokra üres szavak, hanem lássátok, mi áll mögöttük. Coming soon 🙂

 

Facebook kommentek

komment

So, what do you think ?