Postit!

A MEKDSZ mi vagyunk.

Sóoldattá válni

0

A sóoldat csak akkor ér igazán valamit, ha megfelelő annak koncentrátuma. Hasonlóan, nekünk is meg kell találnunk, hogyan legyünk jelen az egészségügyben a hitünkkel, úgy hogy az harmonikus legyen, hogy eltudjuk érni az embereket. Te sem akarod elsózni az ételed, de az íztelent se eszed szívesen! – Okít Duma Lilla, a SOTE diákkör egyik vezetője.

Lilla az IHS Alapítvány alkalmain ismerte meg dr. Győri Józsefet, ahol egészségügyben dolgozók voltak közösségben egymással és Istennel, keresve, hogyan tudnák képviselni szakmájukban hitüket.

Kopp Mária professzor, a SE Magatartástudomány Intézet korábbi igazgatója évtizedeken át kutatta, hogy a betegségekkel kapcsolatban milyen szerepet játszik a hit, a vallás. Teljes összhangban a nemzetközileg ismert szakirodalom adataival, arra jutott, hogy a mélyebb spiritualitás (hit, vallás) pozitív hatással van a prevencióra (betegségek megelőzése), a copingra (betegséggel való megküzdés) és a betegségből való felgyógyulásra.

Ennek ellenére az egészségügyi gyakorlatban a szakemberek kevéssé foglalkoznak azzal, hogy a páciensnek mi a hitbeli meggyőződése, vallási elkötelezettsége. Dr. Győri József gyermekorvos ezen szeretett volna változtatni. Saját praxisában ezért a kórelőzmény felvételekor beiktatta azt a kérdéscsoportot, amelyet a szakirodalom spirituális anamnézisnek hív. Ezek a kérdések az alábbiakban segítenek tájékozódni:

H- hisz-e valamilyen természetfeletti valóságban, transzcendens lényben, erőben?

I – interakcióba lép-e vele valamilyen módon, például imádságban?

T – társaságban, közösségben megéli-e a hitét?

Több mint 15 éve teszi fel kérdéseit, hogy feltárja, egy-egy súlyos élethelyzetben páciensei vajon milyen erőforrásokra tudnak támaszkodni. Amennyiben kiderül, hogy orvos és páciense hasonló meggyőződésű, arra is lehetőség van, hogy közösen imádkozzanak, Bibliát olvassanak.

Egy alkalommal egy nagyon súlyos esetről volt szó. A beteg már műthetetlen állapotban volt. A doktor úr beszélt a gyermek szüleivel, és mondta, hogy bár tudja, hogy nekik ez nem jelent sokat, mivel nem vallásosak, de ő mégis imádkozik a gyermekért. Erre az egyik szülő azt válaszolta, hogy amióta feltette neki ezeket a kérdéseket (ez volt a spirituális anamnézis felvétele), azóta sok minden változott benne, és ebben a helyzetben ő is imádkozik. A gyermek minden valószínűség ellenére, a „semmiből” meggyógyult. De nagy jelentőségű az is, mikor valaki megengedte, hogy egyedül imádkozzon a gyermekével, akkor is, ha nem történt csodás gyógyulás.

 

Nagyon bátorító volt hallgatni egy sokat tapasztalt orvost, aki ilyen odaszánással kísér kicsit és nagyot testi és lelki értelemben egyaránt! Az előadásra 20 fő jött el!

A nagy érdeklődés felszította bennem a reményt, hogy csinálhatnánk egy egynapos képzést is a témában. Ezért az együttműködésért, a diákkörért, a magyar egészségügyért, és az abban való sószórásért mehet az ima!

 

 

Nyúl Sára

Facebook kommentek

komment

So, what do you think ?