Postit!

A MEKDSZ mi vagyunk.

MEKDSZ-történelem #2. (1911–1920)

0

2.) Betekintés a korai évekbe, az I. világháború alatt (1911-1920):

A fenti időszak első jelesebb nemzetközi konferenciája, amit érdemes kiemelnünk 1911. április 24–28. között Konstantinápolyban került megrendezésre. Ennek nyitó alkalmán mondta el John Mott az alábbiakat:

Egyik nagyhatalom követe egyszer Párizsban azt mondta nekem, hogy »véleményem szerint mozgalmunk jobban munkálja a népek egymáshoz való közeledését, mint a mesterséges egyességek, katonai szövetségek, jobbnak tartja még a hágai békekonferenciánál is.” „Kétségtelenül igaza volt, – állapította meg Mott – mert a mi mozgalmunk a nemzetek jövő vezetőinek, a diákságnak a szívét kapcsolja össze. Se katonai erővel, se a törvények hatalmával, se diplomáciával, még csak neveléssel se lehet igazán munkálni a nemzetek egységét, rokonszenvét egymás iránt, csak barátsággal és szeretettel – mindenek fölött azzal a szeretettel, amivel Krisztus Lelke tölti be a szíveket.”

A konferenciáról hazafelé tartó előadók Budapesten keresztül utazva megálltak, és előadásokat tartottak a magyar diákoknak.

A Világszövetséggel való kapcsolat egy másik formája a minden év február első vasárnapjára meghirdetett „imádság-napja” volt, ennek különösen nagy jelentősége az 1. világháború idején volt.

A szarajevói merénylet, melynek ürügyén az I. vh. kirobbant. Ha Gavrilo Princip boszniai szerb terrorista ahelyett, hogy lövöldözget, diákkörre jár, a történelem is másképp alakult volna. Achille Beltrame által készített illusztráció, amely 1914. július 12-én jelent meg a Domenica del Corriere című hetilapban. Forrás: Wikimedia Commons.

Álljon itt az 1917-es év imanapjára való felhívásból néhány gondolat:

  • „Adjunk hálát Istennek azért a tényért, hogy a Keresztyén Diákok Világszövetségének köteléke még mindig erősen tart a háborúnak rettenetes zivatara közben is.
  • Könyörögjünk, hogy a hadseregeknél, a kórházakban és fogolytáborokban levő keresztyén diákok felismerjék és megtestesítsék keresztyén eszményeiket és a Krisztus lelkét áraszthassák maguk körül.
  • Könyörögjünk, hogy egyetemeink megmentessenek a pesszimizmusba való belesodródástól, és hogy a keresztyén diákok és keresztyén tanárok mindenütt a keresztyénség jellegzetes szavát: a reménység szavát hangoztassák.
  • Könyörögjünk, hogy valamennyi keresztyén diákmozgalom az eddiginél nagyobb bölcsességgel és eréllyel fáradozzék az osztálygyűlöletek, nemzetközi összeütközések és faji előítéletek okainak kiküszöbölésére.
  • Könyörögjünk, hogy a mindenható Isten minél előbb reánk virrassza az igazságos, becsületes és maradandó békét.”

Milyen érdekes, hogy most, 2023-ban is mennyire aktuálisak ezek az imakérések!

Szerkesztette: Gulyás Ádám

Források:

  1. Lente Boglárka Noémi szakdolgozata: A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség története 1949-ig annak missziói sajátosságai alapján; 2004, Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Missziói és Felekezettudományi Tanszék
  2. Écsi Anikó szakdolgozata: A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség története: A megalakulásától az 1949-es megszűnéséig; 2011, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
  3. Szász Anna Boglárka szakdolgozata: A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség újraszerveződése a rendszerváltás idején; 2017, Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Missziói és Felekezettudományi Tanszék

Facebook kommentek

komment

So, what do you think ?