Postit!

A MEKDSZ mi vagyunk.

Posts By / Gusztin Rudolf

MEKDSZ-történelem #10. Az újrakezdés évei: 1970-es évek

Az MEKDSZ újraalakulásának előzményei, I. rész (1970-es évek): A MEKDSZ 1989-ben történt hivatalos megalakulásáig hosszú út vezetett. Már az 1970-es években elkezdődött az új MEKDSZ története, bár akkor még a fiatal egyetemisták, amikor összegyűltek imádkozni, Bibliát tanulmányozni, nem is gondolták, hogy néhány év múlva belőlük fog megalakulni a mostani MEKDSZ. Nem a MEKDSZ megalakításának a […]

0

MEKDSZ-történelem #9. A MEKDSZ történetét érintő jelentős évszámok és események (1895–1949)

Íme, összefoglalva az eseményeket 1895 és 1949 között, azaz a MEKDSZ feloszlatásáig. A történetünket azonban majd folytatjuk, hiszen az 1970-es években újra mozgolódás támadt. 1895 augusztusa Megalakítják a Keresztyén Diákok Világszövetségét 1895 októbere John Mott pozitívan nyilatkozik a magyarországi lehetőségekről 1900 A világszövetség Londonban szervez konferenciát. Erre már Magyarországról is mennek küldöttek 1904 tavasza Oldham […]

1

MEKDSZ-történelem #8. (1945–1949):

8.) A II. világháború után, a MEKDSZ feloszlatása (1945–1949): Rajk László belügyminiszter 1946 nyarán sok száz egyesületet megszüntetett, azonban a MEKDSZ-t meghagyta, mivel a harmincas évek első felében ő maga is járt Karácsony Sándor szemináriumaira a Diákszövetségbe. A MEKDSZ csak Rajk László letartóztatása után került nehéz helyzetbe. 1947-ben a Világszövetség számos tagja járt Magyarországon, tárgyaltak […]

0

MEKDSZ-történelem #7. (1941–1945)

7.) A II. világháború szelében, II. rész (1941–1945): A Diákszövetség aktivitása nem csökkent a következő évek során sem. 1941 márciusában a MEKDSZ, KIE és az SDG közös szexuálpedagógiai konferenciát szervezett Debrecenben, 1500 főnyi hallgatóságnak. 1942-ben Karácsony Sándor volt az elnök, a titkár pedig Victor János. A MEKDSZ konferenciáinak előadói voltak: Bereczky András, Révész Imre és […]

0

MEKDSZ-történelem #6. (1939–1940)

6.) A II. világháború szelében I. rész (1939–1940):A háború vészes közeledtekor a következő körlevelet küldte ki a Világszövetség a különböző diákszervezeteknek: „Minél jobban közeledik a világháború veszélye, annál fontosabbnak tartjuk, hogy biztosítsuk önöket arról a mély együttérzésről, amelyet a Világszövetség tagjai az egész világon éreznek az önök mozgalma iránt. Ha bár ne adja Isten, háború […]

0

MEKDSZ-történelem #5 (1920-as évek vége és a 30-as évek)

5.) Változó eszmék között megmaradni Krisztusban (1920-as évek vége, 30-as évek): 1929 februárjában új programot indítványoztak a MEKDSZ-ben, ami az 1920-as balatonendrédi közgyűlés témáit folytatta az evangelizálás elsőbbségéről a társadalmi és politikai elköteleződéssel szemben. Hogy tisztázzák a misszió fogalmát, Kiáltványt adtak ki. A Kiáltvány fő irányvonala az evangelizáció kiterjedésének fontossága. Ehhez két egymásból fakadó akadályt […]

0

Apja fia, avagy a generációkon átívelő MEKDSZ

A 2023. évi MEKDSZ-hónap keretén belül meginterjúvoltuk Bejó Lászlót és fiát, Bejó Mátyást. Mindketten Kr. u. voltak diákkörösek, de egyikük (Laci) közelebb áll Krisztus urunk földi ittlétének idejéhez. Következzék tehát egy apa-fia páros. Hogyan kerültél MEKDSZ-közelbe? Kitől vagy hogyan hallottál róla? BL: Az egyetemen, elsőévesként megismerkedtem egy keresztény lánnyal, ő keresett valamilyen közösséget (én akkor […]

0

MEKDSZ-történelem #4. (1920-as évek)

4.) Diákok Háza és a tahi tábor (1920-as évek): Igen fontos szerepet játszottak egyes épületek, telkek a MEKDSZ életében, ahol a diákság alkalmakat szervezhetett, illetve lakhatott is. Ezekből különösen hangsúlyosak: a Diákok Háza és a tahi tábor. A lakáshiány igen nagy volt a háború után, így John Mott az Amerikai Keresztyén Diákmozgalom (YMCA) közreműködésével 1921-ben […]

0

MEKDSZ-történelem #3. (1917–1924)

3.) Az I. világháború vége; bekapcsolódás a nemzetközi életbe (1917-1924): A háború után a Diákszövetség Budapesten a IV. kerületi Váczi utca 20. szám alatt bérelt egy kis, második emeleti lakást. Ez volt akkor a központ. A trianoni békeszerződés új kérdéseket vetett fel a magyar keresztyén missziói egyesületekben. A forrásokban azt találjuk, hogy a veszteségüktől eltekintve […]

0

MEKDSZ-történelem #2. (1911–1920)

2.) Betekintés a korai évekbe, az I. világháború alatt (1911-1920): A fenti időszak első jelesebb nemzetközi konferenciája, amit érdemes kiemelnünk 1911. április 24–28. között Konstantinápolyban került megrendezésre. Ennek nyitó alkalmán mondta el John Mott az alábbiakat: „Egyik nagyhatalom követe egyszer Párizsban azt mondta nekem, hogy »véleményem szerint mozgalmunk jobban munkálja a népek egymáshoz való közeledését, […]

0
Oldalak:123